Farby v priestore 
Farby zohrávajú pri zariaďovaní bytu alebo domu veľmi dôležitú úlohu, pretože predstavujú prvý viditeľný dojem o priestore, do ktorého vchádzame. Priestor, v ktorom žijeme, nám dnes musí poskytovať rôznorodosť využitia, slúži nám ako domov, v ktorom spíme, jeme ... a zároveň nám slúži aj ako kancelária, knižnica, na prijímanie hostí, malá materská škola ....

Farby majú tú moc, že dokážu oživiť každý priestor, dokážu mu dodať energiu, zlepšiť náladu a upevniť ducha. Pomocou nich môžeme upraviť tvar a odstrániť priestorové nedostatky, môžeme tiež dosiahnuť rozličné pocity: chlad, sviežosť, teplo a príjemný dojem, ľahkosť a hravosť, dramatickosť a ťarchu, sviatočnosť a atraktívnosť. Ľudia v miestnostiach hľadajú rozličné vlastnosti, ktoré môžu byť závislé od osobného vkusu, od druhu prostredia, v ktorom žijeme a od potrieb, ktoré by mala nejaká činnosť v priestore vyžadovať.

Barvni krogTeória farieb 
Ako základný štandardný farebný systém sa dnes na celom svete používa »Heringov farebný kruh«. Ewald Hering (1834-1918) zaviedol žltú farbu ako štvrtú primárnu farbu do farebného kruhu. Ako základné vizuálne primárne farby zaradil aj čiernu a bielu.

Primárne farby 
Štyri primárne farby sú žltáčervenámodrá zelená. Miešaním týchto čistých farieb získame sekundárne farby: purpurovú, tyrkysovú, oranžovú a listovú zeleň.

Harmonické farby
Posúvaním po farebnom kruhu zaregistrujeme harmóniu medzi susediacimi farbami. Farebná paleta zostavená zo zelenej, listovo zelenej, ktorá prechádza do žltej a oranžovej, bude vždy úspešná a atraktívna. Všetky tieto farby sú z oblasti medzi zelenou a oranžovou farbou, sú jedna vedľa druhej, a práve preto sú vo výbornej vzájomnej harmónii.

Komplementárne farby 
Farby, ktoré vo farebnom kruhu ležia jedna oproti druhej, voláme komplementárne farby. Jedná sa o protiľahlé farby, ktoré medzi sebou vytvárajú napätie. Komplementárne farby sa priťahujú ako južný a severný pól.

Význam svetla 
osvetlenom priestore nás obklopujú predmety a materiály, ktoré by sme bez svetla nevideli. Účinok farebnosti priestoru je závislý od rozličných svetelných zdrojov. Premysleným využitím farieb a svetla môžeme osvetliť všetky tmavé a zakryté oblasti v byte, ak nemôžeme zmeniť architektonické detaily priestoru. Vždy je však dôležité, aby sme pri plánovaní farebnej kombinácie jednotlivých miestností zohľadnili prirodzené a umelé svetlo v samotnej miestnosti. Takisto je veľmi dôležité, aby sa zohľadnila poloha priestoru, či sa jedná o južnú, severnú, východnú alebo západnú svetovú stranu. Správnym výberom farieb na severnej strane, môžeme v priestore (hoci je tento studený a tmavý) dosiahnuť teplý a príjemný účinok.

Osvetlenie miestností 
Svetlo, tak prirodzené ako aj umelé, vytvára rozličné nálady, ktoré sú závislé aj od účelu priestoru.

Existuje viacero osvetlení priestorov
pracovné osvetlenie, ktoré je určené na prácu, čítanie, varenie, žehlenie... pri tomto osvetlení použijeme silné všeobecné svetlo a/alebo nastaviteľné svetlá, ktoré majú usmernené svetlo.
všeobecné osvetlenie priestoru – použijeme viacero slabších svetiel – u väčšiny miestností môžeme vytvoriť systém centrálneho osvetlenia, ktoré predstavuje centrálne svetlo alebo systém stropných a/alebo bočných iných svetiel a dodatočné (stojace) svetlá. Jedná sa o kombináciu svetiel, ktoré podľa potreby prispôsobujeme a zvýrazňujeme priestor, čo je však závislé od našich želaní a potrieb.
náladové osvetlenie je určené na vytváranie určitej atmosféry, ktorá môže byť romantická, intímna, domáca....takéto svetlá vytvoria osvetlenie prostredia, ktoré na nás pôsobí na citovej báze. 
Barvna karta HARMONIA
Harmónia farieb v priestore 
Farby majú vplyv na naše pocity, preto má výber odtieňov v jednotlivých miestnostiach zásadný význam pre harmonické strávenie času v nich. Človek je schopný rozoznať viac ako 2000 rozličných farebných odtieňov. V dôsledku príliš veľkého počtu odtieňov sa však ťažko dokážeme rozhodnúť pre správnu farebnú kombináciu v miestnosti. Pre uľahčenie týchto rozhodnutí sme pre Vás pripravili unikátnu farebnú kartu HARMONIA, ktoré Vám uľahčí výber vhodnej farebnej kombinácie v miestnosti. 

/

key © LODRIM, s.r.o. Web od ACSTech

joomla template